Information Covid-19


Till dig som assistent

Vi på Molnet Assistans vill ge dig lite information som kan vara till nytta under den närmaste tiden.

Det viktigaste att tänka på som alla bör göra hela tiden är att hålla god hygien, tvätta händerna ordentligt, undvik att peta sig i näsan och mun samt undvika sjuka människor inklusive dem med mycket lindriga förkylningssymtom.

Gällande Coronaviruset så kommer här riktlinjer hur ni som assistenter ska förhålla er.

Molnet Assistans följer saklig information gällande Corona hos ansvariga myndigheter.

Är du sjuk och inte besökt ett riskområde? Stanna hemma, kontakta kundansvarig och sjukanmäl dig som vanligt.
Är du frisk inte besökt ett riskområde eller varit i kontakt med någon som varit i ett riskområde? Gå till jobbet som vanligt.
Har du besökt ett riskområde eller varit i kontakt med någon som varit i ett riskområde? Är du frisk och kommit hem före den 10 mars? Gå till arbetet som vanligt. Är du frisk och kommit hem efter den 10 mars? Stanna hemma från arbetet de första 14 dagarna efter hemkomst. Är du sjuk? Stanna hemma och ring 1177 för vidare instruktion. Kontakta din kundansvarig och sjukanmäl dig som vanligt.
För att hindra smitta:

Följ basala handhygienrutiner som finns hos kunderna
Använd handsprit
Undvik att ta i hand och krama kunder och kollegor
Hosta i armvecket, inte i handen eller rätt ut i luften.
Ta inte i ansiktet med fingrarna om du inte tvättat händerna noga.
Håll minst en meters avstånd till sjuka människor du möter.
Ta inte på föremål i onödan när du är ute.
Stanna hemma när du är sjuk.
Är du orolig för att du fått Coronaviruset?

För samtliga anställda på Molnet Assistans gäller följande:

1) Ta reda på om du varit i ett riskområde
Du hittar information på länken: https://www.folkhalsomyndigheten.se/

2) Om du varit i ett riskområde, kommit hem och mår bra:

Prata med din kundansvarig och ring 1177 för råd INNAN du börjar arbeta igen.

3) Om du varit i ett riskområde, kommit hem hostar eller nyser eller har svårt att andas eller har feber:

STANNA HEMMA och ring 1177.

4) Om du träffar någon kund eller anhörig eller annan person utanför arbetet som du tror har varit i ett riskområde:

KONTAKTA din kundansvarig.

Följ därefter punkt 2+3 igen.

Hur smittar viruset?

Cornaviruset orskakar sjukdomen Covid-19 smittar i första hand genom kontakt med droppar och sekret från luftvägarna.

Överföring av droppar och sekret kan ske direkt från hostningar och nysningar, så kallad droppsmitta, eller vid kontakt mellan personer, så kallad direkt kontaktsmitta.

Det är fortfarande oklart om så kallad indirekt kontaktsmitta, det vill säga spridning via droppar som landat på ytor eller föremål, har någon betydelse för spridning av covid-19.

Genom att tvätta händerna och undvika att röra vid ansiktet samt att undvika nära kontakt med sjuka människor minskar risken för smitta.

Hur länge ska du stanna hemma?

Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Om du blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet kan du ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning.

Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till jobb eller skola.

Äldre människor har större risk att bli svårt sjuka. Därför är det viktigt att inte i onödan besöka personer på sjukhus och äldreboenden. Låt bli sådana besök om du känner dig det minsta sjuk.

Hur sjuk blir man av det nya Coronaviruset?

De allra flesta som smittas blir lindrigt sjuka med luftvägssymtom som går över av sig själva, men vissa drabbas av allvarligare sjukdom som lunginflammation. Kunskapen om viruset utvecklas hela tiden.

Hur många blir friska från Covid-19?

Majoriteten av de som smittas blir friska förutom en mycket liten andel personer som kan bli allvarligt sjuka, varav de flesta tillhör någon riskgrupp. Det finns inte några uppgifter om kvarvarande kroniska tillstånd.

Det cirkulerar olika uppgifter om antalet tillfrisknade men det är oklart vad dessa siffror baseras på.

Var hittar jag aktuell samhällsinformation om coronaviruset och covid-19?

Aktuell information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19 finns att få hos Folkhälsomyndigheten.
Även Socialstyrelsen har information till verksamheter inom hälso-, sjukvård, omsorg och socialtjänst.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, samlar information om Sveriges hantering av det nya coronaviruset.
Utrikesdepartementet meddelar avrådan från att resa till vissa delar i världen och ger information och råd till resenärer.
På Krisinformation.se finns överskådlig information samlad.
Vid frågor kontakta i första hand din kundansvarige.

Mikael Olsson på mikael@monetassistans.se

Anki Billberg på anki@molnetassistans.se

Information Corona virus

Till dig som assistent

Vi på Molnet Assistans vill ge dig lite information som kan vara till nytta under den närmaste tiden.

Det viktigaste att tänka på som alla bör göra hela tiden är att hålla god hygien, tvätta händerna ordentligt, undvik att peta sig i näsan och mun samt undvika sjuka människor inklusive dem med mycket lindriga förkylningssymtom. 

Gällande Coronaviruset så kommer här riktlinjer hur ni som assistenter ska förhålla er. 

Molnet Assistans följer saklig information gällande Corona hos ansvariga myndigheter. 

 • Är du sjuk och inte besökt ett riskområde? Stanna hemma, kontakta kundansvarig och sjukanmäl dig som vanligt. 
 • Är du frisk inte besökt ett riskområde eller varit i kontakt med någon som varit i ett riskområde? Gå till jobbet som vanligt. 
 • Har du besökt ett riskområde eller varit i kontakt med någon som varit i ett riskområde? Är du frisk och kommit hem före den 10 mars? Gå till arbetet som vanligt. Är du frisk och kommit hem efter den 10 mars? Stanna hemma från arbetet de första 14 dagarna efter hemkomst. Är du sjuk? Stanna hemma och ring 1177 för vidare instruktion. Kontakta din kundansvarig och sjukanmäl dig som vanligt. 

För att hindra smitta:

 • Följ basala handhygienrutiner som finns hos kunderna
 • Använd handsprit
 • Undvik att ta i hand och krama kunder och kollegor
 • Hosta i armvecket, inte i handen eller rätt ut i luften. 
 • Ta inte i ansiktet med fingrarna om du inte tvättat händerna noga. 
 • Håll minst en meters avstånd till sjuka människor du möter. 
 • Ta inte på föremål i onödan när du är ute.
 • Stanna hemma när du är sjuk.

Är du orolig för att du fått Coronaviruset? 

För samtliga anställda på Molnet Assistans gäller följande: 

1) Ta reda på om du varit i ett riskområde
Du hittar information på länken: https://www.folkhalsomyndigheten.se/
Just nu (4/3) är riskområden Kina, Iran, Sydkorea och delar av Italien (Lombardiet, Piemento, Emilia-Romanaga, Viento), Österrike.

2) Om du varit i ett riskområde, kommit hem och mår bra: 

Prata med din kundansvarig och ring 1177 för råd INNAN du börjar arbeta igen.

3) Om du varit i ett riskområde, kommit hem hostar eller nyser eller har svårt att andas eller har feber: 

STANNA HEMMA och ring 1177.

4) Om du träffar någon kund eller anhörig eller annan person utanför arbetet som du tror har varit i ett riskområde

KONTAKTA din kundansvarig. 

Följ därefter punkt 2+3 igen.

Hur smittar viruset?

Cornaviruset orskakar sjukdomen Covid-19 smittar i första hand genom kontakt med droppar och sekret från luftvägarna. 

Överföring av droppar och sekret kan ske direkt från hostningar och nysningar, så kallad droppsmitta, eller vid kontakt mellan personer, så kallad direkt kontaktsmitta.

Det är fortfarande oklart om så kallad indirekt kontaktsmitta, det vill säga spridning via droppar som landat på ytor eller föremål, har någon betydelse för spridning av covid-19.

Genom att tvätta händerna och undvika att röra vid ansiktet samt att undvika nära kontakt med sjuka människor minskar risken för smitta. 

Hur länge ska du stanna hemma?

Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Om du blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet kan du ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning.

Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till jobb eller skola.

Äldre människor har större risk att bli svårt sjuka. Därför är det viktigt att inte i onödan besöka personer på sjukhus och äldreboenden. Låt bli sådana besök om du känner dig det minsta sjuk.

Hur sjuk blir man av det nya Coronaviruset?

De allra flesta som smittas blir lindrigt sjuka med luftvägssymtom som går över av sig själva, men vissa drabbas av allvarligare sjukdom som lunginflammation. Kunskapen om viruset utvecklas hela tiden.

Hur många blir friska från Covid-19?

Majoriteten av de som smittas blir friska förutom en mycket liten andel personer som kan bli allvarligt sjuka, varav de flesta tillhör någon riskgrupp. Det finns inte några uppgifter om kvarvarande kroniska tillstånd.

Det cirkulerar olika uppgifter om antalet tillfrisknade men det är oklart vad dessa siffror baseras på.

Var hittar jag aktuell samhällsinformation om coronaviruset och covid-19?

Vid frågor kontakta i första hand din kundansvarige.

Mikael Olsson på mikael@monetassistans.se

Anki Billberg på anki@molnetassistans.se

GDPR

GDPR står för General Data Protection Regulation och är en ny dataskyddslag som börjar gälla inom EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL).  Ändamålet med GDPR är att stärka individers personliga integritet. Mycket är sig likt, men kraven på hur personuppgifter får behandlas skärps.

Vi på Molnet Personlig Assistans AB tar vårt ansvar genom att hantera personuppgifter enligt GDPR. Vi vill att kunder och personal ska känna sig trygg i hur vi behandlar personuppgifter, då vi värnar om deras personliga integritet.

Varje behandling av personuppgifter hos oss har ett tydligt och specifikt syfte. Vi samlar inte mer information är vad som behövs och sparar inte uppgifterna längre än nödvändigt.

Rekordhöga avslag på nyansökningar

Det har blivit tuffare driva igenom nyansökningar hos Försäkringskassan. Enligt nya siffror får 8 av 10 får avslag. Högsta Förvaltningsdomstolens domar där t.ex. egen vård inte längre får räknas som grundläggande behov tros vara en av anledningarna till ökade avslag och minskat antal assistansberättigade.

Läs mer: Assistanskoll.se

 

Ska nedskärningar drabba anhöriga?

I regeringens nya LSS-utredning sägs att besparingar behöver göras av statsfinansiella skäl. Ett ”överutnyttjande” tros vara den ökade kostnaden för personlig assistans. Kostnader kommer istället att uppstå på andra håll då ansvaret läggs på anhöriga.

Läs mer: DN.se

 

8 myter om LSS och den personliga assistansen

RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar hävdar att det florerar en mängd myter och missförstånd kring LSS och den personliga assistansen.

Henrik Petrén och Lotta Rapacioli på RBU har sammanställt några vanliga myter under rubriken Åtta myter om personlig assistans. Det diskuterades flitigt om dessa myter under mötesplatsen Full delaktighet i Almedalen.

Läs mer: Läs om de 8 myterna och missförstånd på RBU

 

Kritik mot regeringens lagförslag

Regeringens lagförslag om att ändra schablonbeloppet, den låga uppräkningen med endast 1,4 %, minska timmar och slopandet av ungdomsrabatt på arbetsgivaravgift kritiseras av Bengt Westerberg, tidigare folkpartistisk socialminister och ansvarig för den ursprungliga LSS-propositionen 1993.

Läs mer: Assistanskoll.se

Granskning av assistansbolag

IVO har beskrivit sin granskning i rapporten ”Lämplig eller inte – det är prövningen”. Totalt 55 bolag granskades varav 7 stycken miste sitt tillstånd. 13 av företagen klarade sig utan anmärkning medan resten fick anmärkning och flertalet med krav på åtgärd. I de fall det rörde sig om indraget tillstånd rörde det sig främst om brister i ekonomisk lämplighet.

 

Läs mer: Assistanskoll.se

Valfrihet i assistansen hotad

Arbetsgivarföreningen KFO anser att valfriheten i assistansen är hotad. Pga. efterskottsbetalning av assistansersättningen som påbörjas till hösten 2016 så visar en undersökning KFO gjort att 30 % inte har ekonomiska möjligheter att ligga ute med löner till sina assistenter.

Läs mer: Assistanskoll.se

Elektronisk redovisning av tidrapport och räkning

Pågående utveckling hos Försäkringskassan av det IT system som ska göra det möjligt att elektronisk lämna in tidrapporter. Detta ska fungera från och med 1 oktober 2016. Arbetet fortsätter med att kunna göra det möjligt att i framtiden även kunna skicka in räkningen digitalt men den lösningen är inte klar ännu. IT-stödet kommer att förbättra kontrollen och statisk för utbetalning av assistentersättningen.

 

Ökningen av assistenttimmar har avtagit

Sedan assistansen infördes 1994 har assistanstimmar per person ökat stadigt. Anledningen till ökning av timmar sedan 1994 beror enligt Anna Barsk Holmbom av naturliga orsaker så som att stödformen spridits och resulterat i att assistansanvändare fåt ett oerhört bättre liv. Sedan mitten på 2015 har assistenttimmarna legat nästan oförändrade på 18 h per person och dygn.

Läs mer: Assistanskoll.se

 

Små assistansföretag riskerar att bli process mot avveckling eller försäljning

Regeringens besked om att schablonbeloppet endast ska räknas upp med 1,4 % varje år sätter små assistansbolag och kooperativ i en tuff sits. Det är synd då det är viktigt med mångfald för att tillgodose alla assistansberättigades valfrihet vid val av assistansanordnare. Vi är dock stolta över att vi har goda förutsättningar för att ge våra kunder den bästa assistansen långsiktigt.

Försäkringskassans nya vägledning har publicerats

Vägledningen från Försäkringskassan har uppdaterats med version 13. Uppdateringarna avser bl.a. föräldraansvar. Regler för vad som räknas till normalt föräldraansvar, hur mycket assistenter kan arbeta om assistansersättning ska betalas ut samt ett nytt namn på tvåårsomprövningarna.

Här kan ni läsa hela vägledningen.

Schablonbeloppet för 2015 fastställt

Assistansersättningens timbelopp för år 2015 blir enligt beslut från regeringen 284 kr/timme. Den nya ersättningen innebär en ökning med 4 kr eller 1,4 procent, vilket är den lägsta höjningen någonsin. Regeringens motivering är i princip samma som den tidigare regeringens.

Försäkringskassan ska se över tvåårsomprövningarna och efterskottsbetalningar

För att minska oro och rädsla hos den assistansberättigade ser Försäkringskassan över förändringar vad rör tvåårsomprövningarna. Förslag kan vara att det räcker med ett telefonsamtal i de fall de ser att funktionsnedsättningen inte kommer att förändras. Än vill de inte avslöja några detaljer i en eventuell förändring då det kan innebära att de måste begära regeländring eller ej.

I dagsläget sker Försäkringskassans utbetalningar i förskott vilket resulterat i mycket återkrav. Efterskottsbetalningar kommer att kräva övergångslösningar men då ett nytt IT system är planerat i hösten 2015 så planeras förändringen i samband med den.

Regeringsuppdrag till Försäkringskassan

Tills i maj-juni i år ska Försäkringskassan på uppdrag av Socialdepartementet i ”Ökad rättssäkerhet i assistansersättningen” föreslå åtgärder som ska minska risken för felaktiga utbetalningar och överutnyttjande, minska de regionala skillnaderna och öka kvaliteten på de medicinska underlagen (tidigare kallat läkarintyg).

Uppdraget har tre delar.

 1. Försäkringskassan ska redovisa åtgärder som minskar risken för felaktiga utbetalningar och överutnyttjande av ersättningen.
 2. Myndigheten ska också redovisa åtgärder som kan minska de regionala skillnaderna i Försäkringskassans handläggning av ersättningen. Dessa skillnader kan vara stora t.ex. när det gäller antal beviljade timmar.
 3. För det tredje omfattar uppdraget att få till stånd en ökad kvalitet i de medicinska underlagen (tidigare kallat läkarintyg).

Juristfirmor hjälper kommuner att slippa bevilja assistans

Kalla Fakta-TV4 visar i ett reportage  hur juristföretag ger kurser i att bevilja så lite assistanstimmar som möjligt. Företaget KommunLex med VD:n Jonas Reinholdsson pekas ut särskilt.

I reportaget får vi med dold kamera följa med på en kurs på KommunLex där VD:n Jonas Reinholdsson i en raljerande ton visar hur man nekar exempelvis dubbelassistans vid duschning.

Se reportaget: Kalla Fakta TV4 – Avslag till varje pris

Regeringen minskar anslaget till timschablonen

Den historiskt låga ökningen av assistansersättningens timschablon på 1,8 % eller 5 kr/timme för 2014 beror på att regeringen minskar anslaget till timschablonen, enligt Henrik Kjellberg, sakkunnig hos Barn- och äldreminister Maria Larsson.
Han säger också att timschablonen från 2015 kan komma att räknas upp enligt PLO, (pris- och löneomräkningen).

11 % får assistansersättningen indragen vid tvåårsomprövning

Det gjordes enligt Försäkringskassan 3 122 tvåårsomprövningar av assistansersättning 2012. Elva procent, eller 359 personer fick assistansen indragen. Bland de övriga fick 21 procent färre timmar,31 procent fler timmar och 37 procent oförändrat antal timmar enligt de senaste siffrorna.

Sofia Tedsjö, CJ Advokatbyrå – ”Kravet på ingående kunskap vid kommunikation gör att fler förlorar sin assistansersättning”

Krav på ”ingående kunskaper” för att bevilja det grundläggande behovet kommunikation verkar vara ytterligare en åtgärd för att minska antalet assistansberättigade enligt Sofia Tedsjö, advokat på CJ advokatbyrå.
Samtidigt tror hon att något mer tid kommer att beviljas för aktiv tillsyn via det grundläggande behovet ”annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om den funktionshindrade”