Information Corona virus

Till dig som assistent

Vi på Molnet Assistans vill ge dig lite information som kan vara till nytta under den närmaste tiden.

Det viktigaste att tänka på som alla bör göra hela tiden är att hålla god hygien, tvätta händerna ordentligt, undvik att peta sig i näsan och mun samt undvika sjuka människor inklusive dem med mycket lindriga förkylningssymtom. 

Gällande Coronaviruset så kommer här riktlinjer hur ni som assistenter ska förhålla er. 

Molnet Assistans följer saklig information gällande Corona hos ansvariga myndigheter. 

 • Är du sjuk och inte besökt ett riskområde? Stanna hemma, kontakta kundansvarig och sjukanmäl dig som vanligt. 
 • Är du frisk inte besökt ett riskområde eller varit i kontakt med någon som varit i ett riskområde? Gå till jobbet som vanligt. 
 • Har du besökt ett riskområde eller varit i kontakt med någon som varit i ett riskområde? Är du frisk och kommit hem före den 10 mars? Gå till arbetet som vanligt. Är du frisk och kommit hem efter den 10 mars? Stanna hemma från arbetet de första 14 dagarna efter hemkomst. Är du sjuk? Stanna hemma och ring 1177 för vidare instruktion. Kontakta din kundansvarig och sjukanmäl dig som vanligt. 

För att hindra smitta:

 • Följ basala handhygienrutiner som finns hos kunderna
 • Använd handsprit
 • Undvik att ta i hand och krama kunder och kollegor
 • Hosta i armvecket, inte i handen eller rätt ut i luften. 
 • Ta inte i ansiktet med fingrarna om du inte tvättat händerna noga. 
 • Håll minst en meters avstånd till sjuka människor du möter. 
 • Ta inte på föremål i onödan när du är ute.
 • Stanna hemma när du är sjuk.

Är du orolig för att du fått Coronaviruset? 

För samtliga anställda på Molnet Assistans gäller följande: 

1) Ta reda på om du varit i ett riskområde
Du hittar information på länken: https://www.folkhalsomyndigheten.se/
Just nu (4/3) är riskområden Kina, Iran, Sydkorea och delar av Italien (Lombardiet, Piemento, Emilia-Romanaga, Viento), Österrike.

2) Om du varit i ett riskområde, kommit hem och mår bra: 

Prata med din kundansvarig och ring 1177 för råd INNAN du börjar arbeta igen.

3) Om du varit i ett riskområde, kommit hem hostar eller nyser eller har svårt att andas eller har feber: 

STANNA HEMMA och ring 1177.

4) Om du träffar någon kund eller anhörig eller annan person utanför arbetet som du tror har varit i ett riskområde

KONTAKTA din kundansvarig. 

Följ därefter punkt 2+3 igen.

Hur smittar viruset?

Cornaviruset orskakar sjukdomen Covid-19 smittar i första hand genom kontakt med droppar och sekret från luftvägarna. 

Överföring av droppar och sekret kan ske direkt från hostningar och nysningar, så kallad droppsmitta, eller vid kontakt mellan personer, så kallad direkt kontaktsmitta.

Det är fortfarande oklart om så kallad indirekt kontaktsmitta, det vill säga spridning via droppar som landat på ytor eller föremål, har någon betydelse för spridning av covid-19.

Genom att tvätta händerna och undvika att röra vid ansiktet samt att undvika nära kontakt med sjuka människor minskar risken för smitta. 

Hur länge ska du stanna hemma?

Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Om du blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet kan du ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning.

Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till jobb eller skola.

Äldre människor har större risk att bli svårt sjuka. Därför är det viktigt att inte i onödan besöka personer på sjukhus och äldreboenden. Låt bli sådana besök om du känner dig det minsta sjuk.

Hur sjuk blir man av det nya Coronaviruset?

De allra flesta som smittas blir lindrigt sjuka med luftvägssymtom som går över av sig själva, men vissa drabbas av allvarligare sjukdom som lunginflammation. Kunskapen om viruset utvecklas hela tiden.

Hur många blir friska från Covid-19?

Majoriteten av de som smittas blir friska förutom en mycket liten andel personer som kan bli allvarligt sjuka, varav de flesta tillhör någon riskgrupp. Det finns inte några uppgifter om kvarvarande kroniska tillstånd.

Det cirkulerar olika uppgifter om antalet tillfrisknade men det är oklart vad dessa siffror baseras på.

Var hittar jag aktuell samhällsinformation om coronaviruset och covid-19?

Vid frågor kontakta i första hand din kundansvarige.

Mikael Olsson på mikael@monetassistans.se

Anki Billberg på anki@molnetassistans.se