Hur fungerar personlig assistans?

Du får assistansersättning så du kan betala din personliga assistans. Vilket betyder att du kan få hjälp med att klara vardagen med allt vad det innebär.

Det finns många olika arbetsgivare inom assistansen men du väljer själv vilka som ska vara det för dina assistenter. Du har rätten att själv välja vilka som ska arbeta som dina personliga assistenter och välja vad, hur och när du vill att din assistans ska utföras. Ingen annan kan bestämma det.

Personlig assistans går ut på att du ska få hjälp med det du inte klarar själv på det sätt du själv tycker är lämpligt.

Leva med assistans

Du som blivit beviljad personlig assistans har både skyldigheter och rättigheter.

Leva ”ett liv som alla andra” är grundtanken. Det är dina assistenter som ska hjälpa dig att göra det.

Du själv ska kunna styra vad du vill göra och när du vill göra det. Det finns olika lagar och regler inom personlig assistans som måste följas. De personliga assistenterna måste ha rimliga arbetsvillkor som följer dessa.

Ibland ställs man inför etiska problem inför vad man kan kräva av sin personliga assistent och det är inte alltid självklart.

Relationer brukare & assistent

Ofta kommer man mycket nära varandra som brukare och assistent och det kan leda till en livslång vänskap. Relationen kan även vara ansträngande.

När man arbetar så nära varandra så är det viktigt att tänka på att sköta relationen på ett professionellt sätt., annars kan lätt bli missförstånd.

Brukaren

Ofta kan det vara svårt för brukaren att skilja på yrkeslivet och privatlivet. Viktigt att tänka på är att assistenten inte är en vän utan har ett yrke som denne får lön för och kommer till brukaren för att arbeta. Ofta förekommer det att assistenten och brukaren blir goda vänner eller att brukarens vän börjar arbeta som personlig assistent, det ändrar dock inte yrkesrollen.

Tex kan en brukare utnyttja en assistent på fel sätt. Det är självklart individuellt vilka situationer som kan vara ”över gränsen” så det är svårt att beskriva. Några exempel kan vara att be assistenten göra ärenden åt kunden på sin fritid, låta assistenten dricka alkohol på arbetstid eller låna pengar.

Assistenten

Det är viktigt att assistenten förstår sin roll. Brukaren är inte assistentens vän utan en brukare, arbetsledare eller ibland arbetsgivare åt assistenten. En assistent har ofta stor insyn i en annan persons liv och därmed kunskaper som kan användas felaktigt.

Assistenten kan ibland omedvetet eller medvetet påverka brukaren att göra saker han eller hon inte vill. T.ex. avstå från aktiviteter eller göra saker som assistenten själv vill.

Assistans i familjen

Relationen mellan brukare och assistent blir lite annorlunda när assistans sker i familjen. Då är det inte bara en relation mellan assistent och brukare utan ett anpassat förhållningssätt mot familjen.

Ibland kan assistenten ta för stor plats i familjelivet eller så finns det andra familjemedlemmar som kan lägga sig i assistentens uppdrag.

Tydliga gränser

Det är viktigt med tydliga gränser och att assistenten vet sina arbetsuppgifter.

Assistenten är inte en hushållerska. En assistent ska inte ställa krav på familjen utan är där för den familjemedlem som behöver personlig assistans. Det är viktigt att assistenten respekterar familjens åsikter och värderingar utan att delge sina egna.

Assistans i samvaro med vänner och bekanta

När brukare och assistent umgås med vänner och bekanta kan relationen många gånger bli knepiga. Det finns flera olika vinklar på det hela.

Ibland kan det vara brukaren som ska umgås med sina vänner och bekanta. Då kan man som assistent få en bättre kontakt med vännerna och på något sätt ”glömma” bort sitt uppdrag. Det kan också vara så att assistenten träffar sina vänner och därmed ”glömmer” sin roll som assistent.

Lika villkor eller distans?

Vissa brukar vill ha stor distans till sin personliga assistent för att få en ökad integritet när brukaren t.ex. umgås med sina vänner.

Andra brukar vill att assistenten ska delta ”på lika vilkor” för att umgängesrelationen ska bli så alldaglig som möjligt.

Ingen av situationerna är mer eller mindre rätt, det gäller att ha en öppen kommunikation så att båda parter vet om sina roller och att det känns okej för båda.

Assistans i arbetet

När brukaren har assistans i arbetet måste denne se till att ge plats och utrymme för assistenten så han eller hon kan finnas till hands under brukarens arbetsdag.

Assistenten måste kunna finnas med för att arbetet ska fungera och vid de tillfällen brukaren inte behöver assisteras direkt så ska assistenten kunna dra sig undan lite.

Det här är inte självklart för en arbetsgivare. Man måste som brukare ibland vara beredd på att ta en diskussion om detta med sin arbetsgivare.

Alla måste ta sitt ansvar

Assistenten får heller inte ta för stor plats på brukarens arbetsplats. Detta är inte alltid så lätt men för att allt ska fungera så smidigt som möjligt så är det viktigt att alla inblandade parter tar sitt ansvar att se till så det fungerar.

Yrke personlig assistent

Som personlig assistent fungerar du som en viktig funktion för brukaren eftersom du ska ge den funktionshindrade rätten att leva precis som alla andra.

Genom att finnas till hands och assistera får du möjlighet att göra en enskild persons liv lättare. Det kan vara på fritiden, i hemmet, arbetet, i familjelivet, på resa och i nuet. Personlig assistans som yrke kan vara mycket skiftande.

En assistent kan få göra många olika saker i sin yrkesroll. Det är brukaren som du arbetar hos som bestämmer detta och är helt individuellt.

Vad får du inte göra?

Det är lättare att beskriva för en assistent vad som inte bör eller får göras. En assistent ska inte behöva uppleva att denne utnyttjas på ett omoraliskt och oetiskt sätt av sin brukare. Då är det viktigt att man kan ta upp det med sin arbetsgivare eller arbetsledare och diskutera situationen.

Ju mer burkaren och assistenten lär känna varandra ju mer underlättar det i vardagen.