AiAi

Molnet Assistans använder sig av schema- & rapporteringsverktyget AiAi.

Klicka här för inloggning i AiAi

Information till assistenter
Från och med hösten 2016 har Försäkringskassan beslutat att assistenterna måste godkänna sina tidsrapporter med BankID. Samtliga assistenter måste därför se till att de har ett fungerande BankID, för er som saknar detta så skaffar ni det via er bank.