Juristfirmor hjälper kommuner att slippa bevilja assistans

Kalla Fakta-TV4 visar i ett reportage  hur juristföretag ger kurser i att bevilja så lite assistanstimmar som möjligt. Företaget KommunLex med VD:n Jonas Reinholdsson pekas ut särskilt.

I reportaget får vi med dold kamera följa med på en kurs på KommunLex där VD:n Jonas Reinholdsson i en raljerande ton visar hur man nekar exempelvis dubbelassistans vid duschning.

Se reportaget: Kalla Fakta TV4 – Avslag till varje pris