Regeringen minskar anslaget till timschablonen

Den historiskt låga ökningen av assistansersättningens timschablon på 1,8 % eller 5 kr/timme för 2014 beror på att regeringen minskar anslaget till timschablonen, enligt Henrik Kjellberg, sakkunnig hos Barn- och äldreminister Maria Larsson.
Han säger också att timschablonen från 2015 kan komma att räknas upp enligt PLO, (pris- och löneomräkningen).