Stort avslag på nyansökningar av assistansersättning

Under 2015 fick 68,8 % avslag på nyansökningar av assistentersättning enligt nya siffror från Försäkringskassan. Vid starten 1994 avslogs endast 20 % av ansökningarna. Enligt Försäkringskassan är avslagsfrekvensen under 2015 oklara.

 

Läs mer: Assistanskoll.se