Ska nedskärningar drabba anhöriga?

I regeringens nya LSS-utredning sägs att besparingar behöver göras av statsfinansiella skäl. Ett ”överutnyttjande” tros vara den ökade kostnaden för personlig assistans. Kostnader kommer istället att uppstå på andra håll då ansvaret läggs på anhöriga.

Läs mer: DN.se