Schablonbeloppet för 2015 fastställt

Assistansersättningens timbelopp för år 2015 blir enligt beslut från regeringen 284 kr/timme. Den nya ersättningen innebär en ökning med 4 kr eller 1,4 procent, vilket är den lägsta höjningen någonsin. Regeringens motivering är i princip samma som den tidigare regeringens.