Försäkringskassan ska se över tvåårsomprövningarna och efterskottsbetalningar

För att minska oro och rädsla hos den assistansberättigade ser Försäkringskassan över förändringar vad rör tvåårsomprövningarna. Förslag kan vara att det räcker med ett telefonsamtal i de fall de ser att funktionsnedsättningen inte kommer att förändras. Än vill de inte avslöja några detaljer i en eventuell förändring då det kan innebära att de måste begära regeländring eller ej.

I dagsläget sker Försäkringskassans utbetalningar i förskott vilket resulterat i mycket återkrav. Efterskottsbetalningar kommer att kräva övergångslösningar men då ett nytt IT system är planerat i hösten 2015 så planeras förändringen i samband med den.