Regeringen har fastställt schablonbeloppet för 2016

288 kr/timme är regeringens beslut om assistansersättningen. Den beslutade ersättningen höjs med endast 1,4 % vilket motsvarar 4 kr. Trots kritik som framförts till regeringen så kommer de endast att räkna upp schablonbeloppet med 1,4 % varje år.