GDPR

GDPR står för General Data Protection Regulation och är en ny dataskyddslag som börjar gälla inom EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL).  Ändamålet med GDPR är att stärka individers personliga integritet. Mycket är sig likt, men kraven på hur personuppgifter får behandlas skärps.

Vi på Molnet Personlig Assistans AB tar vårt ansvar genom att hantera personuppgifter enligt GDPR. Vi vill att kunder och personal ska känna sig trygg i hur vi behandlar personuppgifter, då vi värnar om deras personliga integritet.

Varje behandling av personuppgifter hos oss har ett tydligt och specifikt syfte. Vi samlar inte mer information är vad som behövs och sparar inte uppgifterna längre än nödvändigt.

Rekordhöga avslag på nyansökningar

Det har blivit tuffare driva igenom nyansökningar hos Försäkringskassan. Enligt nya siffror får 8 av 10 får avslag. Högsta Förvaltningsdomstolens domar där t.ex. egen vård inte längre får räknas som grundläggande behov tros vara en av anledningarna till ökade avslag och minskat antal assistansberättigade.

Läs mer: Assistanskoll.se

 

Ska nedskärningar drabba anhöriga?

I regeringens nya LSS-utredning sägs att besparingar behöver göras av statsfinansiella skäl. Ett ”överutnyttjande” tros vara den ökade kostnaden för personlig assistans. Kostnader kommer istället att uppstå på andra håll då ansvaret läggs på anhöriga.

Läs mer: DN.se

 

8 myter om LSS och den personliga assistansen

RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar hävdar att det florerar en mängd myter och missförstånd kring LSS och den personliga assistansen.

Henrik Petrén och Lotta Rapacioli på RBU har sammanställt några vanliga myter under rubriken Åtta myter om personlig assistans. Det diskuterades flitigt om dessa myter under mötesplatsen Full delaktighet i Almedalen.

Läs mer: Läs om de 8 myterna och missförstånd på RBU

 

Granskning av assistansbolag

IVO har beskrivit sin granskning i rapporten ”Lämplig eller inte – det är prövningen”. Totalt 55 bolag granskades varav 7 stycken miste sitt tillstånd. 13 av företagen klarade sig utan anmärkning medan resten fick anmärkning och flertalet med krav på åtgärd. I de fall det rörde sig om indraget tillstånd rörde det sig främst om brister i ekonomisk lämplighet.

 

Läs mer: Assistanskoll.se

Elektronisk redovisning av tidrapport och räkning

Pågående utveckling hos Försäkringskassan av det IT system som ska göra det möjligt att elektronisk lämna in tidrapporter. Detta ska fungera från och med 1 oktober 2016. Arbetet fortsätter med att kunna göra det möjligt att i framtiden även kunna skicka in räkningen digitalt men den lösningen är inte klar ännu. IT-stödet kommer att förbättra kontrollen och statisk för utbetalning av assistentersättningen.

 

Ökningen av assistenttimmar har avtagit

Sedan assistansen infördes 1994 har assistanstimmar per person ökat stadigt. Anledningen till ökning av timmar sedan 1994 beror enligt Anna Barsk Holmbom av naturliga orsaker så som att stödformen spridits och resulterat i att assistansanvändare fåt ett oerhört bättre liv. Sedan mitten på 2015 har assistenttimmarna legat nästan oförändrade på 18 h per person och dygn.

Läs mer: Assistanskoll.se