HLR Utbildning

Vår egen instruktör utbildar all vår personal i Hjärt- & lungräddning enligt svenska HLR rådets riktlinjer. I utbildningen ingår instruktion för användning av hjärtstartare samt hur man agerar vid luftvägsstopp.