Juristfirmor hjälper kommuner att slippa bevilja assistans

Kalla Fakta-TV4 visar i ett reportage  hur juristföretag ger kurser i att bevilja så lite assistanstimmar som möjligt. Företaget KommunLex med VD:n Jonas Reinholdsson pekas ut särskilt.

I reportaget får vi med dold kamera följa med på en kurs på KommunLex där VD:n Jonas Reinholdsson i en raljerande ton visar hur man nekar exempelvis dubbelassistans vid duschning.

Se reportaget: Kalla Fakta TV4 – Avslag till varje pris

Sofia Tedsjö, CJ Advokatbyrå – ”Kravet på ingående kunskap vid kommunikation gör att fler förlorar sin assistansersättning”

Krav på ”ingående kunskaper” för att bevilja det grundläggande behovet kommunikation verkar vara ytterligare en åtgärd för att minska antalet assistansberättigade enligt Sofia Tedsjö, advokat på CJ advokatbyrå.
Samtidigt tror hon att något mer tid kommer att beviljas för aktiv tillsyn via det grundläggande behovet ”annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om den funktionshindrade”