Små assistansföretag riskerar att bli process mot avveckling eller försäljning

Regeringens besked om att schablonbeloppet endast ska räknas upp med 1,4 % varje år sätter små assistansbolag och kooperativ i en tuff sits. Det är synd då det är viktigt med mångfald för att tillgodose alla assistansberättigades valfrihet vid val av assistansanordnare. Vi är dock stolta över att vi har goda förutsättningar för att ge våra kunder den bästa assistansen långsiktigt.

Försäkringskassan ska se över tvåårsomprövningarna och efterskottsbetalningar

För att minska oro och rädsla hos den assistansberättigade ser Försäkringskassan över förändringar vad rör tvåårsomprövningarna. Förslag kan vara att det räcker med ett telefonsamtal i de fall de ser att funktionsnedsättningen inte kommer att förändras. Än vill de inte avslöja några detaljer i en eventuell förändring då det kan innebära att de måste begära regeländring eller ej.

I dagsläget sker Försäkringskassans utbetalningar i förskott vilket resulterat i mycket återkrav. Efterskottsbetalningar kommer att kräva övergångslösningar men då ett nytt IT system är planerat i hösten 2015 så planeras förändringen i samband med den.

Regeringsuppdrag till Försäkringskassan

Tills i maj-juni i år ska Försäkringskassan på uppdrag av Socialdepartementet i ”Ökad rättssäkerhet i assistansersättningen” föreslå åtgärder som ska minska risken för felaktiga utbetalningar och överutnyttjande, minska de regionala skillnaderna och öka kvaliteten på de medicinska underlagen (tidigare kallat läkarintyg).

Uppdraget har tre delar.

  1. Försäkringskassan ska redovisa åtgärder som minskar risken för felaktiga utbetalningar och överutnyttjande av ersättningen.
  2. Myndigheten ska också redovisa åtgärder som kan minska de regionala skillnaderna i Försäkringskassans handläggning av ersättningen. Dessa skillnader kan vara stora t.ex. när det gäller antal beviljade timmar.
  3. För det tredje omfattar uppdraget att få till stånd en ökad kvalitet i de medicinska underlagen (tidigare kallat läkarintyg).