Granskning av assistansbolag

IVO har beskrivit sin granskning i rapporten ”Lämplig eller inte – det är prövningen”. Totalt 55 bolag granskades varav 7 stycken miste sitt tillstånd. 13 av företagen klarade sig utan anmärkning medan resten fick anmärkning och flertalet med krav på åtgärd. I de fall det rörde sig om indraget tillstånd rörde det sig främst om brister i ekonomisk lämplighet.

 

Läs mer: Assistanskoll.se

Små assistansföretag riskerar att bli process mot avveckling eller försäljning

Regeringens besked om att schablonbeloppet endast ska räknas upp med 1,4 % varje år sätter små assistansbolag och kooperativ i en tuff sits. Det är synd då det är viktigt med mångfald för att tillgodose alla assistansberättigades valfrihet vid val av assistansanordnare. Vi är dock stolta över att vi har goda förutsättningar för att ge våra kunder den bästa assistansen långsiktigt.

Regeringsuppdrag till Försäkringskassan

Tills i maj-juni i år ska Försäkringskassan på uppdrag av Socialdepartementet i ”Ökad rättssäkerhet i assistansersättningen” föreslå åtgärder som ska minska risken för felaktiga utbetalningar och överutnyttjande, minska de regionala skillnaderna och öka kvaliteten på de medicinska underlagen (tidigare kallat läkarintyg).

Uppdraget har tre delar.

  1. Försäkringskassan ska redovisa åtgärder som minskar risken för felaktiga utbetalningar och överutnyttjande av ersättningen.
  2. Myndigheten ska också redovisa åtgärder som kan minska de regionala skillnaderna i Försäkringskassans handläggning av ersättningen. Dessa skillnader kan vara stora t.ex. när det gäller antal beviljade timmar.
  3. För det tredje omfattar uppdraget att få till stånd en ökad kvalitet i de medicinska underlagen (tidigare kallat läkarintyg).